Vodný filter RO 102 (s čerpadlom)

1 ks
297.12 €


Vodný filter typu RO 102 je vybavený prídavným čerpadlom vody na zvýšenie tlaku privádzanej vody.  Je použiteľný aj v tých domácnostiach, kde tlak vo vodovodnom potrubí nedosahuje normou stanovenú výšku. Využitím technológie reverznej osmózy Vám pripraví bezpečnú a čistú pitnú vodu. Bez použitia chemikálií alebo elektrickej energie Vám zabezpečí vodu prémiovej kvality. Použitím tohto filtra budete mať celý deň k dispozícii pitnú vodu vyváženej kvality, tým odpadne nákladné obstarávanie fľaškovanej stolovej vody.

Poznámky k činnosti filtrov s RO (reverznou osmózou): Základným fyzikálnym princípom fungovania systému RO je filtrovanie vody a súčasné preplachovanie filtrov od sedimentov, na čo sa používa veľké množstvo vody. Znamená to, že na výrobu 1 litra filtrovanej vody sa v niektorých prípadoch môže použiť až 3,5 litra, ktorá odteká - teda odplavuje sedimenty do odpadu. 

Vzhľadom na to, že medzinárodné, ako aj slovenské predpisy (taktiež naše Všeobecné obchodné podmienky) hovoria, že od zmluvy nemôže spotrebiteľ odstúpiť ak kúpi tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Pozor, všetky filtre a membrány sú dodávané v ochrannom hygienickom obale a v prípade odstúpenia je možné ich vrátiť len v neporušenom pôvodnom hygienickom obale, v opačnom prípade z kúpnej ceny bude odpočítaná cena všetkých filtrov a membrán, ktoré majú porušený hygienický obal!