Ochrana osobných údajov

Čítajte pod odkazom https://www.biocom-international.eu/index.php?page=informacioszolgaltatasi-kotelezettseg

alebo na spodnej lište tejto stránky, pod voľbou: Informačná povinnosť prevádzkovateľa.