Často kladené otázky

Problémy s prihlásením

V prípade, že si nepamätáte svoje heslo a preto sa nemôžete prihlásiť do systému, nové heslo si môžete vyžiadať na http://webshop.biocomag.ch/ pod odkazom „Zabudnuté heslo” alebo kliknutím priamo na link: http://webshop.biocomag.ch/index.php?page=pass

Nové heslo Vám bude zaslané na mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. V prípade, že sa vráti chybové hlásenie, požiadajte svojho sponzora o pomoc, lebo si on cez vlastný užívateľský účet môže pozrieť Vašu mailovú adresu.

Po vyžiadaní hesla Vám systém okamžite odošle e-mail s prihlasovacími údajmi. Ak by Vám mail nebol doručený, preverte či Vám nebol doručený do zložky pre SPAM príp. do archívu. Doručené prihlasovacie údaje si radšej prekopírujte do príslušnej kolónky (Ctrl+c, Ctrl+v) a prihláste sa.

Ak sa zmenila Vaša pôvodná mailová adresa, príp. adresa je nefunkčná, tak nám pošlite na emailovú adresu admin@biocomag.ch správu s Vaším registračným číslom a s novou mailovou adresou, taktiež uveďte svoje meno a adresu ale hlavne Vaše ID číslo v sieti. Zmenu Vám musí vykonať náš administrátor, preto potrvá 1-2 pracovné dni.

Zadávanie osobných údajov:

Ak zadávate Vaše údaje pri registrácii alebo ich neskôr meníte, majte prosím na zreteli, že nakupujete v slovenskom webshope, tovar sa dodáva v rámci Slovenska, resp. Česka preto je potrebné Vaše údaje zadať so slovenskými, resp. českými miestopisnými názvami. Táto povinnosť Vám vyplýva aj zo Všeobecných obchodných podmienok (VOP), s ktorými pred nákupom musíte vyjadriť svoj súhlas a opakované porušenie týchto podmienok môže mať za následok aj vylúčenie člena zo siete BIOCOM.  Pri zadávaní nepoužívajte prosím skrátené názvy ani neidentifikovateľné adresy a venujte prosím zvýšenú pozornosť pri vyplnení telefónneho čísla, na ktorý žiadate avizovať zásielku formou SMS. Takéto avízo Vám potom príde priamo zo systému kuriérskej spoločnosti GLS.

Zmena osobných údajov:

Zmenu osobných údajov môžete vykonať na stránke http://webshop.biocomag.ch až po prihlásení a  to vždy v príslušnej kolónke. Dátové polia: meno, dátum narodenia, obchodné meno, daňové identifikačné číslo/IČ DPH, krajina nie je možné užívateľsky zmeniť. V prípade, že potrebujete uvedené údaje zmeniť o zmenu nás môžete požiadať mailom na adrese admin@biocomag.ch .

Pri zmene emailovej adresy sa Vaše prihlasovacie údaje zmenia až po odhlásení a následnom prihlásení do systému!

Objednávky:

Po odoslaní objednávky po krátkej dobe obdržíte potvrdzujúci email. Ak by Vám tento email nebol doručený, neznamená ešte, že objednávka nebola zaevidovaná do systému. Ak sa vyskytne takýto problém, objednávku si môžete po prihlásení pozrieť pod odkazom „História objednávok”. Ak sa teda objednávka nachádza v zozname, tak sme ju zaevidovali a čoskoro bude vybavená.

Zmena a zrušenie objednávok:

Z dôvodu, že v systéme bežia automatické ochranné funkcie, ktoré minimalizujú možnosť externého  zásahu pracovníkmi Biocomu, objednávky žiadym spôsobom nevieme modifikovať. To znamená, že do Vašej objednávky nevieme doplniť ani z nej odstrániť tovar. Dve odoslané objednávky sa nedajú spojiť (zlúčiť). Nedajú sa zlúčiť ani objednávky v tom prípade, ak ste jednu zadávali cez švajčiarsky webshop https://webshop.biocomag.ch a druhú ste zadali cez slovenský webshop  https://biocom-international.eu.  Objednávka sa dá jedine stornovať, až potom budete môcť zadať novú, ktorú už zadáte s novými položkami. O zrušenie pôvodnej objednávky nás môžete požiadať mailom na mailovej adrese:sklad@biocom.international, na túto adresu môžete posielať aj Vaše požiadavky na prípadné opravy v údajoch, ktoré nie je možné zmeniť cez webshop. Vaše požiadavky na zrušenie objednávky nám zasielajte najneskôr na druhý deň ráno do 8:00 hod., vtedy ešte môžeme zastaviť balenie a zasielanie balíka a nevzniknú zbytočné náklady na prepravu.

Systém weshopu neumožňuje zadávať objednávky s tzv. "odloženou" dodacou lehotou, čo znamená, že nie je možné poslať objednávku s požiadavkou o dodanie na konkrétny termín alebo o dodanie niekedy v budúcnosti (napr. o týždeň o mesiac atď). Vzhľadom na uvedené technické obmedzenia v systéme, takéto zasielanie nie je možné ani v tom prípade, ak o to požiadate mailom alebo telefonicky. Je nám ľúto, ale takéto požiadavky nie sme schopní splniť.

 

REKLAMÁCIE - POMÔCKA:

Pri reklamáciach postupujte v zmysle Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Odkaz nájdete na dolnej lište tejto stránky.

Reklamovaný tovar dobre zabaľte aby bol dostatočne chránený pri preprave. Do balíka vložte list s podrobným popisom vady výrobku. Do balíka vložte aj kópiu faktúry. Ak už túto faktúru nemáte, stačí oznámiť číslo Vašej pôvodnej objednávky, ktorú nájdete vo Vašom on-line účte. (Prihláste sa do systému, zvoľte "História objednávok" a pod voľbou "Pack: # xxxx"si nájdite číslo príslušnej objednávky). Tovar nám môžete poslať poštou alebo aj kuriérskou spoločnosťou na nižšie uvedenú adresu. 

Prosíme majte na zreteli, že reklamovaný tovar musí byť kompletný (najmä čističky vody musia byť vybavené filtrami a pod.) aby sa dal otestovať alebo overiť jeho stav.

Reklamácie zo Slovenska a Česka posielajte e-mailom na adresu:

reklamacie@biocom.international alebo office@biocom.international a/alebo poštou na nižšie uvedenú poštovú adresu.

Reklamovaný tovar zo Slovenska a Česka posielajte výlučne na adresu:

BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o. Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, SR

 

Ďakujeme za pochopenie a Vašu súčinnosť, ak Vám tieto informácie boli nápomocné a užitočné, zdieľajte ich, prosím s Vašími spolupracovníkmi.

 

 

Form FAQ_201806