Kontakt

BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o.

Hasičská 1039/13A, 943 01 Štúrovo, SR

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32909/N
IČO: 44 662 629  IČ DPH: SK2022791177

Služby zákazníkom v SR:
office@biocom.international

Otázky vo veciach fakturácie, objednávok a expedície tovaru:
sklad@biocom.international

Reklamácie zo Slovenska a Česka  môžete podávať elektronicky na:
reklamacie@biocom.international
alebo poštou na vyššie uvedenej adrese v SR
_____________________________________________________________

Otázky vo veciach mesačného vyúčtovania, vyplácania odmien,
bodového ohodnotenia v sieti MLM a pod.:

admin@biocomag.ch