Lourdes- prstroj na prpravu vodkovej vody

1 ks


Vodkov voda – patent  firmy Biocom !

Lourdes – prstroj vyrbajci vodu obohaten o vodk, ktorej konzumcia prispieva k celkovmu blahobytu organizmu. Dodva organizmu energiu, psob ako antioxidant, ako aj prevencia proti chorobm a pomocnk pri ich lieen. Von radikly napdaj rozlin bunkov rovne, ako naprklad bunkov stenu, proteny a nukleov kyseliny, a pchaj mechanick kody v bunkovej DNA. Fakt, e dlhodob psobenie vonch radiklov na organizmus me by prinou rozlinch rakovinovch ochoren, cukrovky, vysokho krvnho tlaku a poetnch ochoren je ete v dnenej dobe mlo rozren.

Vlastnosti inu vodka: Je najmenm a zrove jedinm antioxidantom, z ktorho sa nestane von radikl pri odtiepen od jeho elektrnu. Odovzd svoj elektrn, vyuije kyslk a v naom organizme sa premen na vodu, ktor prispieva k odkysliovaniu organizmu. Tto vlastnos ho rob najsilnejm, a zrove najmenm, antioxidantom, ktor je schopn sa dosta v naom organizme na miesta, kde jeho silu potrebujeme. Len polovica 1 gramu H- sta na doplnenie dostatonho dennho mnostva ATP (pohonn hmota naich buniek)!

Konzumcia:
Pri vypit 4-8 pohrov vody obohatenej na vodkom podporuje fungovanie nho organizmu!  Koncentrcia vodka vo vode vyrobenej tmto prstrojom sa postupne zniuje, a preto sa doporuuje vyroben vody obohaten s H- v ten de spotrebova!

Pravidelnou konzumciou vody obohatenej na vodk prispievame k nasledovnm procesom v organizme:

- Zniovanie mnostva vonch radiklov.
- Zabraovanie predasnmu starnutiu.
- Zniovanie tvorby nastench mastnch kyseln.
- Zniovanie hladiny cholesterolu.
- Hydratcia.
- Zlepovanie vyuitia vivnch ltok z potravy.
- Zlepenie stavu vonkajch a vntornch vredov.
- Podpora lieenia metabolickch porch.
- Detoxikcia organizmu.
- Zlepenie celkovej pohody.
- Zlepenie a sprjemnenie telesnho pachu.
- Podpora vyluovania tukov z tela.
- Podpora hojenia rn na koi po razoch.
- Zlepenie funkcie peene aj pri chorobch peene.
- Zniovanie pravdepodobnosti vskytu rakoviny (na zklade sksenost).
- Zlepenie hladiny cukru  a HbAIC v krvi u cukrovkrov.