Patrón na doplnenie minerálov

1 ks
12.96 €


Partrón na remineralizáciu upravenej vody. Dodáva do vody katióny Ca, Mg, Na, K a anióny CO, SO, Cl, F.
Maximálna priepustnosť 245 litrov za 24 hodín. Max. tlak 6 barov. Max. teplota vody 45°C.