Turbo Booster

1 ks
39.96 €


Turbo Booster bol vytvorený s myšlienkou predchádzať tomuto mrhaniu palivom a energiou. Do puzdra prstencovitého tvaru boli takým spôsobom vložené špeciálne magnety, aby uprostred tohto puzdra vytvorili silné homogénne magnetické pole. Toto silné magnetické pole zruší elektrostatický náboj medzi molekulami paliva, znižuje viskozitu, a preto sa pri vstrekovaní palivo rozloží na oveľa menšie čiastočky. Takéto malé čiastočky sa efektívnejšie zmiešajú so vzduchom, dochádza k účinnejšiemu zmiešaniu kyslíka a oxidu uhličitého, teda k efektívnejšiemu spaľovaniu. Vo výfuku sa tým pádom zníži koncentrácia jedovatého oxidu uhoľnatého a ostatných odpadových látok. Používanie výrobku Turbo Booster nemá vplyv na záručné podmienky kotlov a automobilov. Životnosť Turbo Boostera je prakticky nekonečná – neskladá sa zo žiadnych súčiastok, ktoré je po istej dobe potrebné vymeniť alebo nahradiť.