Agro - na rastliny (1 l)

1 liter / litr
11.40 €


Mikrobiologický prípravok pre bohatú úrodu. Ökonet Agro je špeciálny prípravok, ktorý zvyšuje kvalitu pôdy, aktivitu pôdnych mikroorganizmov a podporuje tvorbu humusu. Prípravok je možné použiť na všetky druhy rastlín.

Účinok a vlastnosti prípravku Agro:
 
- Zlepšuje biologický, chemický a fyzický stav pôdy.
- Obnova pôdnej mikroflóry, zlepšenie vitality pôdy, posilnenie biologickej aktivity.
- Zlepšenie štruktúry pôdy, lepšie hospodárenie s vodou, menej práce na pôde.
- Zachovanie živín, degradácia a premena organických látok na cenné bioaktívne látky.
- Zvyšuje obsah humusu, zlepšuje zásobovanie živinami a rotáciu.
- Zníženie množstva škodlivých mikroorganizmov a spomalenie degradačných procesov.
- Zlepšuje procesy fotosyntézy.
- Podporuje silnejšie klíčenie a tvorbu výhonkov.
- Rovnomerné zrenie, zvýšený výťažok a dlhšia doba skladovania.
- Zvyšuje odolnosť rastlín proti patogénom.
- Žiadne predávkovanie, žiadne vedľajšie účinky, žiadna toxicita.
- Pravidelné používanie prípravku Ökonet Agro stabilizuje činnosť užitočných mikroorganizmov v pôde.

Návod na použitie:
Prpravok je možné použiť len po zriedení s vodou. Spotrebujte do 24 hod. po zriedení.
Na plodiny v záhrade sa používa v 10%-nej koncentrácii, 2-3 krát počas sezóny.
Na rastliny v kvetináčoch a na okrasné rastliny, okrasné stromy, okrasné kríky sa používa v koncentrácii 1% (do 100 ml / 10 litrov vody). Môže sa nanášať aj striekaním na listy rastlín.
Pre mladé rastliny sa odporúča nižšia koncentrácia, tj 25 ml / 10 litrov vody.

Vlastnosti výrobku Ökonet Agro:
Tekutý, Eko, koncentrovaná multimikrobiálna forma, všetky zložky sú prírodného pôvodu.
Bez chemických látok, BEZPEČNÉ pre životné prostredie.
Neobsahuje geneticky modifikované zložky.
Produkt biologickej výroby, vysoké požiadavky na hygienu a kvalitu pri výrobe
Žltohnedá, sladko-kyslá tekutina so špecifickou vôňou, pH 3,2 3,5. Ak sa vôňa výrobku zmení, tiež keď pH stúpne nad 4 - nepoužívať!

Zloženie: ​​mikroorganizmy SCD, bio cukrová trstina, kamenná múčka.

Skladovanie: chrániť pred svetlom, skladujte na tmavom mieste, pri konštantnej teplote (8-25 °C). Chráňte pred mrazom!
 
Ochrana zdravia:
- Nesmie prísť do styku s jedlom, nápojmi a krmivom pre zvieratá!
- Nesmie prísť do styku so sliznicou a očami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat!
- Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a ochraný štít na tvár!
- Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Environmentálne predpisy:
- Výrobok a jeho zvyšky nevylievajte do riek, stojatých vôd alebo nádrží.
- Obaly odovzdajte do špecializovaného zberu.
- Nepožívajte a neskladujte bližšie ako 50 m pri vodných tokoch alebo jazerách.
- Použitie v prírodných rezerváciách, najmä chránených krajinných oblasiach a národných parkoch je potrebné konzultovať s príslušnými orgánmi!
- Prípravok neobsahuje žiadne karcinogénne látky ohrozujúce zdravie ľudí alebo zvierat.