KOMAG - magnetick zmkova vody

1 ks


Pomocnk na odstraovanie vodnho kamea z umvaky riadu, prky a na regulciu mnostva pracieho prostriedku. Pouitie je vemi jednoduch. Magnetick guu treba vloi spolu s prdlom/riadom do prky/umvaky riadu a spusti poadovan program. Magnetick gua je zataven do puzdra z recyklovanho polyetylnu. Jej pouitie je bezhlun a etrn k prdlu.
Vlastnosti magnetickej gule s nasledovn:
– zabrauje tvorbe vodnho kamea na astiach prky, alebo umvaky riadu
– me zni mnostvo pouitho pracieho prostriedku a avive,
– chrni ivotn prostredie.